Intranet - gotowy, a pisany na „zamówienie”
 Oceń wpis
   

Co to jest intranet?
Wewnętrzna, odpowiednio zabezpieczona i oddzielona od otoczenia prywatna sieć komputerowa przedsiębiorstwa lub organizacji oparta o protokół internetowy TCP/IP oraz aplikacje internetowe typu miejsca webowe, przeglądarki, serwery FTP, itp. Intranet umożliwia pracownikom firmy współużytkowanie danych oraz wymianę informacji, dokumentów i poczty elektronicznej, przy czym komórki organizacyjne firmy mogą być znacznie oddalone od siebie mogą znajdować się w różnych miejscowościach czy krajach.

 

Dlaczego warto posiadać system intranetowy?
W obecnej dobie, posiadanie i wykorzystywanie systemu intranetowego jest niemal koniecznością.
Do głównych korzyści z wdrożenia systemu intranetowego należą:

 • obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa,
 • usprawnienie komunikacji, zarządzania zasobami i dokumentami,
 • wprowadzenie elektronicznego obiegu informacji i korespondencji,
 • ułatwiona integracja i proces wdrażania nowych pracowników,
 • wytworzenie popytu na informację,
 • wsparcie w budowaniu kultury organizacyjnej,
 • kontrola dostępu do danych i zasobów dla właściwych grup pracowników,
 • rozbudowany system ról i uprawnień regulujący zakres dostępu do informacji,
 • stworzenie kluczowego dla kadry zarządzającej źródła wiedzy o stanie organizacji,
 • przyspieszenie procesów podejmowania decyzji,
 • udostępnienie wszystkich kluczowych informacji w jednym interfejsie użytkownika.

 

Dla kogo?
System intranetowy przeznaczony jest dla małych, średnich i dużych firm oraz instytucji, które:

 • chcą usprawnić działanie organizacji i obniżyć koszty jej funkcjonowania
 • wdrażają europejskie i światowe standardy zarządzania i komunikacji,
 • poznały wartość swoich dokumentów,
 • świadomie planują czas i wykorzystanie zasobów,
 • preferują przechowywanie dokumentów i publikacji w jednym repozytorium,
 • wiedzą, że siłą firmy są jej pracownicy,
 • dbają o wysoką jakość i szybkość obsługi klienta.

 

Gotowy, czy tworzony na miarę?
Jest to kluczowe pytanie pojawiające się w każdym przypadku, gdy mamy do czynienia z wdrożeniem naszego produktu. Wdrożenie naszego systemu każdorazowo poprzedzone jest etapem dokładnej analizy wymagań Klienta. Na podstawie tej analizy tworzona jest specyfikacja wymagań, która jest punktem wyjścia do uruchomienia kolejnego etapu, etapu projektowania systemu, a następnie do jego realizacji. Z reguły etap wstępny jest bardzo czasochłonny i niesie za sobą konieczność zaangażowania wielu zasobów po stronie Klienta. Bardzo często zdarza się tak, że w konsekwencji okazuje się, iż oczekiwane funkcjonalności nie są potrzebne lub są potrzebne, ale na późniejszym etapie użytkowania systemu, lub też obsłużenie tych wymagań jest możliwe przy wykorzystaniu funkcji, które są już dostępne w naszym produkcie w wersji Standard. Przemodelowanie procesów zachodzących w codziennej pracy w przedsiębiorstwie Klienta i dostosowanie ich do koncepcji systemu powoduje, że jest możliwe wdrożenie produktu, bez konieczności jego modyfikacji i/lub rozbudowy. Unikamy w ten sposób żmudnego procesu dochodzenia do opracowania i wdrożenie rozwiązań dedykowanych, które w konsekwencji mogą okazać się zbyteczne, powodując jednocześnie wydłużenie samego procesu uruchomienia systemu.

Poniższe zestawienie ukazuje korzyści wynikające z faktu wdrożenia gotowego rozwiązania Intranetowego.

Wersja gotowa

 • Dostęp do wersji demo produktu
 • Gotowy do wdrożenia od ręki
 • Dokładne określenie kosztów wdrożenia
 • Niskie koszty wdrożenia (brak kosztów przygotowania wymagań funkcjonalnych)
 • Aktualizacja aplikacji o standardowe funkcjonalności
 • Integracja z aplikacjami Klienta (konieczność poniesienia dodatkowych kosztów synchronizacji)
 • Szkolenie w ramach w kosztach wdrożenia
 • Konfiguracja i instalacja w kosztach wdrożenia
 • Licencja w kosztach wdrożenia

Wersja "szyta na miarę"

 • Dodatkowe koszty projektowania funkcji dedykowanych
 • Dopasowanie do specyficznych wymagań Klienta (konieczność poniesienia dodatkowych kosztów)
 • Na etapie wstępnym trudny do określania czas wdrożenia
 • Integracja z aplikacjami Klienta (konieczność poniesienia dodatkowych kosztów synchronizacji)
 • Zwiększone wymagania sprzętowo-programowe oraz wymagania hostingowe
 • Wysokie koszty utrzymania pogwarancyjnego
 • Licencja w kosztach wdrożenia

 

Wnioski
Z powyższego zestawienie wynikają niewątpliwe korzyści ze wdrożenia produktu w wersji standard (gotowy, dostępny od ręki). Być może system w takiej wersji nie zawiera wielu funkcji indywidualnie wymaganych przez Klienta. Jednak, jak pokazuje nasze doświadczenie, w wielu przypadkach po szczegółowej analizie wymagań wykonanej przez naszych specjalistów okazuje się, że te specyficzne i indywidualne wymagania Klienta jesteśmy w stanie obsłużyć istniejącymi funkcjonalnościami aplikacji. Zamawiający analizując zalety wdrożenia gotowego produktu, wielokrotnie jest gotów dostosować swoje wymagania do istniejących rozwiązań zaprojektowanych w systemie Intranet by webBOX. Mamy tutaj do czynienie z klasycznym przypadkiem odwrócenia kierunku dostosowawczego. W takich przypadkach to Klient szuka możliwości zastosowania istniejących funkcji w naszym systemie, które może bez ich zmiany wykorzystać w swojej firmie i/lub organizacji.


Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej strony www i zapoznania się z naszą aktualną ofertą usług programistycznych. Dodatkowe informacje - skorzystaj z Formularza kontaktowego

Komentarze (0)
CMS by webBOX dla wersji mobilnych
 Oceń wpis
   

Aktualny asortyment i dostępność smartfonów oraz tabletów powoduje, że zwiększa się zapotrzebowanie na posiadanie stron internetowych, które ich wyświetlanie jest dostosowane i możliwe na wspomnianych urządzeniach. Dodatkowo czynnikiem powodującym coraz większe zainteresowanie tym tematem jest powiększająca się świadomość właścicieli stron www do tego, że ich potencjalni adresaci treści zawartych na stronach www, co raz częściej korzystają z urządzeń mobilnych. Dotyczy to zarówno użytkowników poszukujących jedynie prostej i szybkiej informacji o produkcie, usługach, jak i również klientów sklepów internetowych.

W wyniku analizy portali i sklepów internetowych, jaką przeprowadzili nasi specjaliści, pokazuje się niepokojący obraz braku dostosowania tych stron do urządzeń mobilnych. W związku z tym, wychodząc naprzeciw, firma RSI Sp. z o.o. uruchomiła nową usługę polegającą na:

 • przeprowadzeniu audytu zawartości stron pod kontem dostosowania zawartości merytorycznej strony do urządzeń mobilnych
 • zaprojektowaniu i wdrożeniu mechanizmu CMS do zarządzania treścią na stronach w ich wersjach mobilnych
 • szkolenie z użytkowania
 • opieka hostingowa administracyjna

Nasza nowa usługa skierowana jest do nowych, jak i również obecnych klientów. Naszym obecnym klientom posiadającym już mechanizm CMS do zarządzania treścią na klasycznej stornie oferujemy usługę wzbogacenia istniejącego modułu o funkcjonalność odpowiedzialną za aktualizacje treści publikowanych na stronie zaprojektowanej pod urządzania mobilne.


W celu uzyskania szerszych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem pod numerem telefonu: 32 422 91 32

Komentarze (0)
Intranet w Urzędach Miast i Gmin
 Oceń wpis
   

W okresie kilku ostatnich tygodni zaobserwowaliśmy zwiększoną ilość zapytań pochodzących z Urzędów Miast i Gmin. Zapytania dotyczyły możliwości, kosztów i czasów wdrożenia systemu intranetowego w jednostkach samorządowych. Wychodząc naprzeciw tym zapytaniom i jednocześnie chcąc wyjaśnić i omówić wszystkie wątpliwości postanowiliśmy w niniejszym artykule zamieścić krótki opis zawierający odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Dlaczego Intranet?

 • Gotowy do wdrożenia system zawierający ponad 20 modułów,
 • Intuicyjny i przyjazny interface,
 • Funkcjonalność bazująca na długoletnim doświadczeniu firmy RSI oraz obserwacji rynku,
 • System intranetowy „pod klucz”,
 • Portale Korporacyjne (autorski system CMS by webBOX) pełna integracja z pozostałymi modułami aplikacji,
 • Integracja systemu intranetowego z zewnętrznymi systemami i aplikacjami Zamawiającego,
 • Możliwość modyfikacji i rozbudowy o nowe moduły i funkcjonalności

Intranet w jednostkach samorządowych - dlaczego warto?
System intranetowy oferowany przez firmę RSI Sp. z o.o. to gotowa do wdrożenia aplikacja zawierająca kilkadziesiąt standardowych modułów do zarządzania obiegiem informacji oraz wszelkimi zasobami w tym i zasobami ludzkimi. Korzystanie z funkcji systemu jest intuicyjne - użytkownik porusza się po systemie tak jakby przeglądał strony internetowe. Dzięki temu w bardzo prosty sposób użytkownik może wykonywać operacje w firmowym INTRANECIE. System zbudowany jest na autorskiej platformie, służącej do budowy portali internetowych. System jest elastyczny i posiada budowę modułową. Poszczególne moduły systemu współpracują ze sobą w celu pełniejszego wykorzystania zasobów informacyjnych i informatycznych firmy.

Intranet jako narzędzie

 • Zarządzania komunikacją - wewnętrzna poczta elektroniczna, system powiadomień SMS, umożliwienie dostępu do informacji poprzez urządzenia mobilne klasy PDA, wypowiadanie się na forach dyskusyjnych
 • Zarządzania zasobami - pełna kontrola nad zasobami firmy, systemy rejestracji i ewidencji wykorzystania zasobów
 • Zarządzania szkoleniami dla pracowników i klientów - materiały szkoleniowe, prowadzenie elektronicznych testów sprawdzających wiedzę, stworzenie bazy wiedzy
 • Zarządzania obiegiem dokumentów - umożliwia wyeliminowanie tradycyjnej ścieżki obiegu dokumentów, daje możliwość archiwizacji dokumentów w formie elektronicznej, pozwala dokonywać rejestracji zamian dokonywanych w dokumentach i przeprowadzanie elektronicznej akceptacji dokumentów
 • Zarządzania aktami pracowników - daje możliwość prowadzanie elektronicznego repozytorium teczek pracowniczych, możliwa jest integracja z systemami kadrowo-płacowymi
 • Zarządzania urlopami i nieobecnościami pracowników - uproszczenie procedur i organizacja procesu akceptacji wniosków urlopowych za pomocą elektronicznych formularzy
 • Zarządzania procedurami ISO - organizacja może przenieść obsługę procedur norm ISO do INTRANETU
 • Zarządzania specyficznymi procesami w danej organizacji - możliwe jest stworzenie dedykowanego modułu INTRANETOWEGO dopasowanego do potrzeb firmy

Intranet - korzyści
Na podstawie odbytych rozmów i wielu prezentacji naszego systemu w jednostkach samorządowych poniższe zestawienie prezentuje korzyści wynikające z faktu wdrożenia i wykorzystywania systemu intranetowego:

 • obniżenie kosztów operacyjnych
 • usprawnienie komunikacji, zarządzania zasobami i dokumentami
 • wprowadzenie elektronicznego obiegu informacji i korespondencji
 • szybki dostęp do obowiązujących standardów i wzorców
 • ułatwiona integracja i proces wdrażania nowych pracowników
 • kontrola dostępu do danych i zasobów dla właściwych grup pracowników
 • stworzenie kluczowego dla kadry zarządzającej źródła wiedzy o stanie organizacji
 • przyspieszenie procesów podejmowania decyzji
 • stworzenie bibliotek i archiwów informacyjnych w formie dokumentów elektronicznych
 • udostępnienie wszystkich kluczowych informacji w jednym interfejsie użytkownika
 • prosty w obsłudze interfejs użytkownika - korzystanie z Intranetu nie wymaga długotrwałych i kosztownych szkoleń

Intranet jako narzędzie poszczególnych działów i departamentów w Urzędzie
- dział personalny (HR) - do zarządzania aktami pracowników, do kreowania polityki personalnej firmy

 • dział PR - do publikowania efektów swojej pracy, jak ,i również platforma gromadzenia wiedzy z zakresu promocji miasta, czy gminy
 • dział administracyjny - zarządzanie zasobami, gospodarką zamówień wewnętrznych, do organizacji czasu pracy
 • dział obsługi klienta - do zarządzania kontaktami z klientami, do archiwizacji dokumentacji i umów zawieranych z klientami, do przeprowadzania analiz kontaktów z klientami
 • zespoły projektowe - zarządzanie projektami i przepływem informacji pomiędzy pracownikami zaangażowanymi w dany projekt
 • biuro podawcze - zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą, gromadzenie i archiwizowanie dokumentów powiązanych w teczkach osobowych petentów.
 • inne działy firmy - realizacja procedur i procesów specyficznych dla działów firmy

Jak przebiega typowe wdrożenie?
Do każdego zapytania firma RSI podchodzi w sposób indywidualny, jednak jest możliwe określenie typowych kroków i etapów poprzedzających sam proces wdrożenia i uruchomienia produktu.

Przede wszystkim preferujemy osobisty kontakt, podczas którego prezentujemy możliwości funkcjonalne naszego produktu. Jest ono również idealną okazją do zapoznania się ze specyficznymi wymaganiami klienta. Omówienie tych wymagań na bezpośrednim spotkaniu daje gwarancję trafnego przygotowania końcowej funkcjonalności modułów dedykowanych, jak i całego systemu intranetowego. Dalsze etapu wdrożenia produktu zostały opisane w kilku poniższych punktach:

 • określenie priorytetów realizacji celów i funkcji oraz zależności między funkcjami i celami (jakie cele i funkcje nie mogą zostać osiągnięte bez innych) przez zespół projektowy - wynikiem jest harmonogram prac nad systemem,
 • określenie etapów realizacji, które określają, kiedy jakie funkcje systemu będą dostępne do testów funkcjonalnych i akceptacyjnych dla klienta,
 • uszczegółowienie działania funkcji oraz ich implementacja według przyjętego harmonogramu,
 • udostępnianie funkcji w etapach zgodnie z harmonogramem, akceptacja na poszczególnych etapach,
 • instalacja i wdrożenie produktu na wskazanym przez Zamawiającego.

Intranet - orientacyjne koszty wdrożenia
Końcowa cena wdrożenia systemu intranetowego jest każdorazowo indywidualnie szacowana. Jest ona składową przed wszystkim ilości wdrożonych modułów podstawowych oraz zakresu prac przy opracowaniu modułów dedykowanych. Jednak na podstawie dotychczasowych zapytań i identyfikacji potrzeb jednostek samorządowych jesteśmy w stanie podać szacunkowy przedział cenowy. Koszty kształtują się na poziomie między 8500 - 11800 PLN netto.

 

Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.rsi.pl lub bezpośredni kontakt z naszym biurem: Tel.: (32) 422 91 32

Komentarze (2)
System rezerwacji zasobów firmowych
 Oceń wpis
   

Zaobserwowaliśmy, że na przestrzeni kilku lat w przedsiębiorstwach i organizacjach wzrosła ilość zasobów, które pracownicy mogą wypożyczać i rezerwować. Niestety jest to pole, na którym narastały konflikty wynikające z chęci jednoczesnej rezerwacji sal konferencyjnych albo innych zasobów firmowych. Brak możliwości zarezerwowania sali lub innego zasobu nie rzadko powodował konieczność odwołania ważnego spotkania. Taka sytuacja wynika z faktu braku odpowiedniego systemu, który byłby w stanie zarządzać tymi zasobami, jak i również całym procesem ich rezerwacji.

Wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom firma RSI zaprojektowała moduł do zarządzania rezerwacjami zasobami firmowymi. System taki, jaki firma RSI ma w swojej ofercie powstał w wyniki analizy potrzeb rynku.

Cały proces rezerwacji zasobów, czy też grupy zasobów opiera się na prostym modelu rezerwacji. Przejrzysty i intuicyjny kreator rezerwacji zasobu umożliwia pełną obsługę procesu z poziomu modułu. Daje również pełną i czytelną informację o zajętości rezerwowanego zasobów lub grupy zasobów firmowych. Zasoby firmowe, które wyznaczeni pracownicy firmy mogą rezerwować wprowadzane są do modułu przez jego administratora.

Moduł pozwala:

 • Rezerwować zasoby firmowe (sale konferencyjne, rzutniki, laptopy, samochody, prasa, książki, materiały szkoleniowe, inne)
 • Dodawać rezerwacje grupowe (kilku zasobów jednocześnie)
 • Dodawać rezerwacje cykliczne (powtarzanie codziennie, co tydzień, co miesiąc, co rok, w wybrane daty)
 • Tworzyć kartę zasobu, w której znajdują się pełne informacje o zasobie, z możliwością dodania załącznika, np. z instrukcją obsługi
 • Prezentować rozkład rezerwacji w widoku dziennym, tygodniowym i miesięcznym
 • Grupować zasoby firmowe w kategorie
 • Łatwo odnajdywać interesujące zasoby albo rezerwacje poprzez wbudowany zestaw filtrów
 • Unikać konfliktów w pracy wynikających z równoczesnej rezerwacji jednego zasobu

Chcesz wiedzieć więcej, odwiedź naszą stronę: www.rsi.pl

Komentarze (1)
Zarządzanie urlopami w firmie
 Oceń wpis
   

Każdy z nas w swoim życiu zawodowym spotkał się z koniecznością złożenia wniosku urlopowego. Większość z pracowników ma świadomość długiej, obowiązującej w wielu firmach procedury akceptacyjnej takiego wniosku. Dotyczy to różnych typów wniosków urlopowych. Począwszy od wniosków o przydzielenie urlopu taryfowego, poprzez urlopy na żądanie, a na urlopach okolicznościowych kończąc.

Wykorzystanie intranetowego modułu „Urlopy/Nieobecności” wiąże się z szerokimi możliwościami, jakie daj korzystanie z tego rozwiązania. Dzięki nim praca nie tylko sekretariatu, ale także wszystkich osób w firmie, których sfera urlopowa dotyczy, staje się łatwiejsza, bardziej przejrzysta, a przede wszystkim znacznie przyspieszająca proces akceptacji takich wniosków. Kolejną zaletą korzystania z takiego rozwiązania jest możliwość składania takich wniosków bez konieczności fizycznej obecności w miejscu pracy.
 

 

Intranetowy moduł „Urlopy/Nieobecności”, to nic innego jak kompletny i gotowy do wdrożenia w każdym momencie system do zarządzania urlopami, obiegiem wniosku urlopowego oraz ewidencją nieobecności, delegacji i zwolnień lekarskich. Do głównych zalet można zaliczyć:

 • elektroniczny wniosek urlopowy (z możliwością wydruku wniosków)
 • obieg wniosku pomiędzy pracownikiem, przełożonym a kadrami
 • mailowy system powiadomień o statusie wniosku
 • zbiorcze zestawienia urlopów
 • zarządzanie urlopami planowanymi
 • elektroniczny system akceptacji lub odrzucenia wniosku urlopowego
 • możliwość delegacji zastępstw
 • mechanizm definiowania przez pracownika nieobecności i delegacji
 • przejrzysta prezentacja graficzna rozkładu nieobecności
 • możliwość integracji z systemami kadrowo-płacowymi
 • powiązanie z modułami - Struktura organizacyjna, Pracownicy

Korzyścią, która niewątpliwie opisuje funkcjonalność modułu „Urlopy/Nieobecności” jest chociażby, sam fakt posiadania systemu szybkiego ewidencjonowania i kontrolowania powodów i długości nieobecności pracownika w firmie.

Zapewne wiemy jak bardzo uciążliwe jest korzystanie z tradycyjnego składania wniosków urlopowych, które jest żmudnym działaniem nie tylko dla pracownika i przełożonego, ale także dla działu HR czy sekretariatu. Dzięki rozwiązaniu Intranetowego modułu „Urlopy/Nieobecności”, można w każdej chwili złożyć elektroniczny wniosek urlopowy, o którym przełożony jest błyskawicznie powiadamiany informacją wysyłaną przez system na zdefiniowany adres e-maila. Przełożony wykorzystując ten moduł może podjąć decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku urlopowego na podstawie informacji o rozkładzie terminów nieobecności pracowników jego działu. Eliminuje nakładanie się terminów urlopowych pracowników jednego działu. Rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że nie pracownik nie musi chodzić na drugi koniec zakładu, aby otrzymać zgodę lub odrzucenie wniosku przez przełożonego. Pracownik jest automatycznie informowany mailem o akceptacji lub odrzuceniu wniosku urlopowego.

Zachęcamy do zapoznania się możliwościami omawianego modułu, jak i pozostałych naszych produktów. W tym celu zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.rsi.pl

Komentarze (0)
Komunikator wewnętrzny webBOX talk
 Oceń wpis
   

Naturalną konsekwencją naszego rozwoju i dbałości o wysokie zadowolenie naszych obecnych i nowych klientów jest opracowanie nowoczesnego komunikatora wewnętrznego zintegrowanego z naszym bazowym produktem. Od wielu lat obserwujemy nasilającą się potrzebę komunikowania się pracowników przy wykorzystaniu bezpiecznych narzędzi przekazu informacji. Taki jest właśnie nasz komunikator webBOX Talk. Bezpieczny, do użytku wewnątrz firmy, z automatyczną integracją listy kontaktów wynikającą bezpośrednio ze struktury organizacyjnej firmy.

 

Uzasadniając tezę, że webBOX Talk jest tym właściwym narzędziem, wystarczy przytoczyć tylko niektóre charakteryzujące go cechy:

 • szybki w instalacji i konfiguracji,
 • bezpieczny - połączenie z serwerem odbywa się przy użyciu SSL,
 • standardowe użycie Unikodu, co oznacza, że każdy może zawierać w wiadomościach znaki diaktryczne używane tylko w jego języku, a odbiorca je zobaczy - niezależnie od kraju w którym mieszka i języka, którego używa
 • szeroka gama możliwości konfiguracji akcji powiadamiania o wykonanych czynnościach w ramach aplikacji Intranet by webBOX,
 • tworzenie pokoi konferencyjnych
 • wysyłanie powiadomień do grup użytkowników,
 • rozmowy indywidualne,
 • możliwość prowadzenia rozmów jednocześnie w aplikacji Intranet by webBOX oraz komunikatorze desktopowym.
 • brak konieczności tworzenia listy kontaktów - lista automatycznie integrowana i aktualizowana ze strukturą organizacyjną firmy

To tylko niektóre z cech naszego nowego produktu. Dołącz do zadowolonego grona użytkowników webBOX Talk i odwiedź naszą stronę internetową: www.rsi.pl

Komentarze (0)
Sonda - czyli jak szybko przeprowadzić głosowanie w firmie
 Oceń wpis
   

Jednym z modułów w rozwiązaniach Intranetowych oferowanych przez firmę RSI jest moduł Sonda. Jest to uproszczona wersja funkcjonalności „ankiety”, gdzie każdy z użytkowników intranetu może anonimowo, jednorazowo oddać swój głos. Odpowiedzi w sondzie mogą mieć postać tekstową albo graficzną. Głosowanie jest łatwe, wystarczy zaznaczyć wybraną odpowiedź i kliknąć zapisz. Moduł jest prosty i przejrzysty. Uprawnienia do tworzenia sond mają wybrani użytkownicy oraz administratorzy systemu. Archiwalne sondy dostępne są w systemie i w każdej chwili można podejrzeć jaki był rezultat głosowania.

Sondy to jeden z modułów społecznościach. Pozwalają wszystkim użytkownikom na demokratyczny wybór i zabranie głosu w kwestiach ważnych dla firmy, albo banalnych pytaniach. Rodzaj pytań i odpowiedzi zależy od pomysłu osób ich tworzących. Jest to rozwiązanie pozwalające na uniknięcie konfliktów oraz skracające długi czas decyzyjny w wybranych przypadkach.

Kiedyś w firmie mieliśmy problem, aby wybrać logo do nowego produktu. Rozsyłanie propozycji graficznych mailem i prośba o wybranie najlepszej opcji nie znalazła uznania wśród adresatów. Pracownicy nie mieli czasu wgłębiać się w korespondencję seryjną, ignorowali ją albo wybierali w ciemno i odsyłali. Należało przenieść głosowanie w miejsce, które samo zlicza głosy, prezentuje wyniki, jasno określa możliwość wyboru i do tego jest anonimowe. Utworzyliśmy sondę w Intranecie z grafikami nowego logo do wyboru, a następnie za pomocą komunikatora webBOX Talk przesłaliśmy prośbę o wypełnienie ankiety z odpowiednim linkiem do wszystkich pracowników.

Pełny wynik głosowania dostępny był już pod koniec dnia. Czas wyboru został skrócony do minimum, w zasadzie do 3 „klików” i paru minut na wybór najbardziej odpowiadającej opcji. Sondy nie tylko przyspieszyły pewne procesy w firmie, ale znacznie je ułatwiły.

Moduł idealnie nadaje się nie tylko do wybierania loga firmowego, ale tak samo może posłużyć do określenia nastrojów w firmie, wyboru miejsca na imprezę firmową albo określenia zdania pracowników na określony temat. Tworzenie sondy, w której każdy z pracowników może wyrazić swoje zdanie ma również cechy wewnętrznego PR. Pracownicy czują się potrzebni i mają świadomość, że to co myślą jest ważne dla pracodawcy. Możliwość współdecydowania w ważnych dla firmy kwestiach buduje dodatkowo pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa w oczach zatrudnionych w nim ludzi.

Moduł sondy jak i inne dostępny jest przez 30 dni za darmo na stronie www.webboxlite.pl

Komentarze (0)
Moduł Forum, jako kolejny z modułów społecznościowych
 Oceń wpis
   

Czy często zdarza się, że otrzymują Państwo seryjną korespondencję skierowaną do wszystkich pracowników w związku z omawianiem jakiegoś tematu? Np. przy planowaniu imprezy filmowej, akceptacji projektu graficznego, czy też przy okazji ogólnego dzielenia się myślami i pomysłami na temat aktualnych planów firmy.


Taka korespondencja trafia do wszystkich pracowników i każdy może na nią odpisać dodając coś od siebie. Finalnie powstaje zbyt wiele maili, które przez swą częstotliwość zakłócają pracę, a przez dużą ilość chaotycznych informacji sprawiają, że znika zawartość merytoryczna, a pozostaje pusta dyskusja.


Taki sposób wymiany myśli ma i inny minus. Ciężko znaleźć interesujący nas temat, albo ciekawy pomysł wśród kilkudziesięciu wiadomości, najczęściej z tym samym tematem. Informacje firmowe zlewają się z prywatnymi, bez możliwości moderowania ich. Chaotyczne nawiązywanie do wątków i ciągłe wysyłanie maili przez kilku pracowników równocześnie, szybko prowadzi do utraty dalszego sensu takiej dyskusji.


Rozwiązaniem może być wdrożenie w firmie forum dyskusyjnego. Jako jeden z modułów firmowego intranetu pozwala na prowadzenie ogólnofirmowych dyskusji z zachowaniem tematów wypowiedzi oraz ich porządku. Aby brać udział w dyskusji należy zalogować się do systemu, co poprzez szyfrowanie SSL dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo wymiany myśli i dyskusji, które nierzadko poruszają ważne dla firmy tematy.

 

 

Układ forum pozwala na dyskusję na dany temat, z odwoływaniem się i odpowiadaniem na poszczególne wątki. Forum zarządza moderator, który może porządkować dyskusję i przenosić wypowiedzi w odpowiednie wątki albo do innego tematu. Każdy z dyskutantów podpisany jest imieniem i nazwiskiem, dzięki czemu możemy poznać opinię współpracowników przyporządkowując ją do odpowiedniej osoby, a brak anonimowości sprawia, że dyskusja jest kulturalna oraz na odpowiednim poziomie. Forum posiada archiwum, które pozwala na powrót w każdej chwili do interesujących nas wypowiedzi. Wbudowana w systemie wyszukiwarka dodatkowo ułatwia dotarcie do cennych pomysłów.


W każdej chwili mogą przetestować Państwo o ile łatwiej i przyjemniej dyskutuje się przy użyciu odpowiedniego narzędzia, wystarczy założyć darmowe testowe konto w systemie Webbox lite dostępnym na stronie www.webboxlite.pl

Komentarze (0)
Fotogaleria, pierwszy z serii modułów społecznościowych
 Oceń wpis
   

Przy obecnym łatwym dostępie do dobrej jakości aparatów fotograficznych w dzisiejszych czasach nie ma imprezy firmowej, na której nikt nie robi zdjęć. Dodatkowo większość nowoczesnych telefonów komórkowych jest również wyposażona w przyzwoitej jakości aparaty fotograficzne. W związku z powyższym ilość zdjęć z firmowych imprez integracyjnych jest ogromna, a co gorsza jednostkowo przechowywana na wielu urządzeniach. Taka sytuacja wyjątkowo utrudnia zapoznanie się z kompletem zarchiwizowanego materiału fotograficznego z naszego firmowego spotkania. Wymusza to na nas konieczność wymiany danych zapisanych na kartach wielu aparatów fotograficznych, czy też innych urządzeń, które służyły do robienia zdjęć.

 

Moduł Fotogaleria jest takim miejscem, w którym każdy z uczestników spotkania, imprezy integracyjnej może umieści paczkę zdjęć, którymi chce się podzielić z innymi. Intuicyjna obsługa tego modułu sprawia, że utworzenie nowej fotogalerii oraz wypełnienie ją zdjęciami zajmuje parę minut, a radość z ich oglądania jest bezcenna.

Moduł daje możliwość przeglądania innych fotogalerii stworzonych przez innych użytkowników. Moduł jest również wyposażony w przyjazny i intuicyjny mechanizm prezentacji wszystkich zdjęć podpiętych do danej fotogalerii.
 

 

Komentarze (0)
Rezerwacja sal konferencyjnych i innych firmowych zasobów
 Oceń wpis
   

Jedne z najczęstszych konfliktów w firmach wynikają z jednoczesnej rezerwacji sal konferencyjnych albo innych zasobów firmowych. Rezerwacje wprowadza się w kalendarzach będących integralną częścią programów pocztowych, nanosi się na kartki papierowe np. na drzwiach sal konferencyjnych albo w specjalnych zeszycie. Te praktyki są jednak bardzo często nieskuteczne.Rezerwacje znikają, dwie osoby zarezerwują zasób w jednym czasie, ktoś korzysta z salki albo zasobu bez rezerwowania go itp.

Nasze narzędzie - moduł Zasoby - pozwala na wyeliminowanie tych konfliktów i łatwe zarządzanie zasobami firmowymi.

 

 

Moduł posiada:

- system rezerwacji - pojedyncza rezerwacja zasobu w określonym przedziale czasu, szybkie wprowadzanie rezerwacji cyklicznych i pojedynczych, rezerwacja kilku zasobów na raz

- administratorów zasobów - osoby zarządzające danym zasobem

- uprawnione osoby do rezerwowania - zasoby przydzielone danym działom, grupom, stanowiskom

- łatwe sprawdzanie zajętości zasobu - wg.  kategorii, terminu, zasobu

- informacje o zasobach - miejsca na dokumenty gwarancyjne, homologacje itp

- powiadomienia mailowe - o rezerwacji, trafiające do rezerwującego i administratora

 

Jeśli chcieliby Państwo przetestować moduł zasoby zapraszamy do kontaktu z konsultantem  albo formularza na stronie www.webbox.pl

 

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 |
Najnowsze komentarze
2014-01-06 19:40
najlepszeprezenty.com.pl:
System rezerwacji zasobów firmowych
pozdrowienia :)
2013-12-23 13:32
rtvagd:
Narzędzia komunikacyjne w polskich firmach - część 2
Wesołych świąt! :)
2013-10-18 15:43
group:
Intranet w Urzędach Miast i Gmin
super blog
O mnie
RSI Internet
RSI Internet- trafione rozwiązania